Jakie doświadczenie w zakresie leczenia implantologicznego posiada dr Paweł Czechowski?

Doktor Paweł Czechowski to absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wiedzę i umiejętności w zakresie leczenia implantologicznego zdobywał w Poradni Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracując pod kierunkiem jednego z pionierów polskiej implantologii stomatologicznej, wybitnego łódzkiego chirurga szczękowego, doktora nauk medycznych Jerzego Foczpańskiego .

W ciągu ostatnich 10 lat doktor Paweł Czechowski, jako stały członek zespołu implantologicznego kierowanego przez doktora Jerzego Foczpańskiego, przeprowadził bądź uczestniczył w ponad 3500, w wielu przypadkach bardzo skomplikowanych zabiegów implantacji oraz zaplanował leczenie protetyczne dla ponad 2400 pacjentów.

Ze względu na swoje umiejętności często zapraszany przez innych lekarzy implantologów do udziału w zabiegach jako konsultant.

Na początku 2016 roku doktor Paweł Czechowski został zaproszony do współpracy jako konsultant ds. leczenia implantologicznego przez polskiego dystrybutora renomowanych implantów stomatologicznych ALPHA BIO TEC oraz Nobel Biocare.

W ramach swojej funkcji wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie leczenia implantologicznego lekarzy implantologów w całej Polsce. Jest również współautorem programu oraz wykładowcą szkoleń z zakresu leczenia implantologicznego dla lekarzy stomatologów, organizowanych przez firmę ALPHA BIO POLSKA oraz Nobel Biocare.

Doktor Paweł Czechowski jest szczególnie ceniony przez pacjentów za umiejętność zaplanowania leczenia implantologicznego w sposób, który pozwala przeprowadzić je w krótkim czasie oraz w sposób komfortowy dla pacjenta.

Ze względu na tę umiejętność konsultacje, a następnie leczenie implantologiczne u doktora Pawła Czechowskiego decydują się pacjenci w różnym wieku nawet z odległych od Konina miejsc w Polsce.