Porady


Nie takim implant straszny...

Wiele osób nadal ma problem z ubytkami w uzębieniu. Są one nieuzupełnione. Dlaczego?

Kieruje nami strach przed tym co nieznane. A nie dowiemy się, jak coś wygląda, dopóki tego nie doświadczymy. Kiedy poznajemy to, czego się baliśmy bardzo często okazuje się, że nasze obawy były całkowicie nieuzasadnione.